pl | eng

Czy można być jednocześnie twórcą i tworzywem?
Rzecz o pięknych ludziach Suri

Czytano 4863 razy


W naszej piramidzie jesteśmy tworzywem i twórcami. Gdyby ktoś był niedoskonały fizycznie, nie wiedziałby gdzie kończy się, a gdzie zaczyna jego brzydota. Nie sądzę, żeby miał dystans do samego siebie. Niezapomniany wykład Andrzeja Dobosza, wygłoszony podczas gry w salonowca w "Rejsie", przypomniał mi się podczas oglądania najpiękniejszych ludzi świata pomalowanych w najpiękniejsze obrazy.


Hans Silvester. Ludzie z Omo
Źródło: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com


Hans Silvester. Ludzie z Omo No. 67, 2007.
Źródło: http://www.marlboroughgallery.com/galleries/graphics/artists/hans-silvester/graphics

Najpiękniejsii ludzie-obrazy żyją w dolinie rzeki Omo w Etiopii i należą do plemienia Suri. Suri (lub Shuri) to nazwa osiadłego, nubijskiego ludu pasterskiego, a także używanego przez nich języka w Strefie Bench Maji regionu Jedebub Byhierocz, Byhiereseboczynna Hyzbocz w Etiopii, niedaleko i na granicy z Sudanem Południowym. Plemię liczy około 20 tysięcy osób. Życie i kulturowa spuścizna Suri oraz blisko spokrewnionych z nimi plemion Mursi i Me'en są zagożone. Żyją oni pod groźbą wysiedlenia z terenów plemiennych oraz zakazu wypasu i uprawy roli na nich. Wiąże się to z polityką Fundacji Afrykańskich Parków, znaną także jako Ochrona Parków Afrykańskich. Obszary te, jako część większego terenu, w roku 1980 zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a ich mieszkańcy zmuszeni przez władze parków do podpisania (poprzez odcisk palca) dokumentów, których nie byli w stanie przeczytać. Dokumenty te stanowiły zgodę rdzennych mieszkańców na oddanie ich ziem bez żadnej rekompensaty. Następnie zostały użyte do legalizacji granic Parku Narodowego Omo, który przejęty został przez Parki Afrykańskie. Proces ten, gdy się zakończy, uczyni z Surma "nielegalnych lokatorów" na ich własnej ziemii. (wg. Wiki) Mieszkańcy doliny Omo nie mają szczęścia, bo na ich terenie znaleziono skamieniałe szczątki kopalnych hominidów (australopitek, Homo habilis, Homo erectus), a także świadectwa pradawnej kultury materialnej.


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com/

Suri i inne plemiona Surma mają bardzo ciekawą, pradawną kulturę. Mężczyźni mają upodobanie do ostrej walki przy pomocy kija zwanego Donga lub Saginay. Wygrana to wielki prestiż dla mężczyzny, szczególnie ważny przy poszukiwaniu żony. Mężczyźni golą przeważnie głowy na łyso i, z reguły, nie noszą żadnych ubrań, nawet podczas walk kijem. Najbardziej charakterystyczne dla plemienia są kobiety, wypychające sobie wargi krążkami, o średnicy często przekraczającej 12 cm, ich rozmiar wskazuje na wielkość posagu kobiety. Kształtowanie ust zaczyna się już u młodych dziewcząt, po usunięciu dolnych zębów, by wpasować w to miejsce krążek. Kobiety rozciągają usta aż do momentu zawarcia małżeństwa. Jest to jeden z ostatnich ludów świata kultywujących ten zwyczaj, choć pod wpływem innych kultur zaczyna on zanikać.


Suri woman. Eric Lafforgue. Żródło: Flickr

Nadal jest wśród nich żywa tradycja malowania ciał. Najpiękniejsze są dzieci i młodzież. Malują swoje piękne młode ciała glinkami w paski lub kropkują w różne wzory. Mężczyźni malują ciała glinkami i minerałami przed walką kijami donga. Przejawiają przy tym niesamowitą fantazję i wrażliwość estetyczną. I to jest naprawdę jedno z najciekawszych zjawisk we współczesnym malarstwie. ;-)


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://art.bluza.net/20110331/hans-silvester-efiopiyalyudi-doliny-omo/


Wzór na ciele Suri. Żródło: Pinterest


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com/


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com/


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com/


Ludzie z doliny Omo. Hans Silvester.
Źródło: http://art.bluza.net/20110331/hans-silvester-efiopiyalyudi-doliny-omo/

Więcej zdjęć do obejrzenia tu: http://galerie.toiquiviensdethiopie.com/main.php
i tu:  http://art.bluza.net/20110331/hans-silvester-efiopiyalyudi-doliny-omo/.  


Joanna Furgalińska