pl | eng
artyści
projektanci


Michał Minor
Bio artysty

Urodzony w 1979 w Zabrzu. W 2005 roku otrzymuje dyplom z wyróżnieniem Wydziału Grafiki ASP w Katowicach i rozpoczyna pracę jako pedagog w macierzystej uczelni. W 2009 r. uzyskuje tytuł Doktora Sztuki. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Artystycznym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Współpracuje z Lubelską Szkołą Sztuki i Projektowania w Lublinie. W latach 2000-2013 uczestniczy w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. w Niemczech, Boliwii, Finlandii, Szwecji, Iranie, Japoni, Chinach, Bułgarii, Słowacji, Czechach, USA, Hong Kongu) i jest autorem 13 wystaw indywidualnych (m. in. w GCK Katowice, Desi Berlin, BWA Rzeszów, Domoteka Warszawa, Galeria 2 Światy Kraków, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria Ateneum w Katowicach). Laureat licznych nagród i wyróżnień (m. in. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców, Nagroda Jury na 22 FPMW
w Szczecinie).
zobacz katalog artysty
Od artysty

Moja twórczość ugruntowana jest w energii wynikającej z ekspresyjności dzieła tożsamej z osobowością twórcy. Przekaz namalowanego obrazu, odbitej grafiki, wydrukowanego plakatu, powinien wraz z kategorią estetyczną dzieła być współodpowiedzialny za ostateczny jego wymiar
formalno-merytoryczny. Jestem entuzjastą koloru, dającego wielkie możliwości w unaocznianiu alternatywnej wizji złożoności Wszechświata w kontrze do realnej, namacalnej rzeczywistości. Ufam zatem sile wyobraźni, zdaję się na pierwiastek intuicyjny w procesie tworzenia. Wielozadaniowość tworzonego dzieła jest ważnym aspektem tego co pokładam w funkcji obrazu plastycznego. To, czym się zajmuję na co dzień i na czym osadza się moje osobiste traktowanie sztuk wizualnych w ogóle, wynika z potrzeby bycia szczerym, z możliwości dawania nadziei, przysparzania wzruszeń, rozśmieszania, pobudzania do refleksji ogólno-egzystencjalnych, ale też z konieczności pozbawiania siebie i odbiorców niepotrzebnych złudzeń.

< powrót

podobne dzieła innych artystów