pl | eng
artyści
projektanci


Mariusz Pałka
Bio artysty

Urodził się w 1952 roku w Tarnowie. W latach 1971–1976 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Od tego czasu uprawia grafikę artystyczną i sztuki użytkowe. W swoich pracach posługuje się różnymi technikami graficznymi – od sitodruku, technik wklęsłodrukowych do wypukłodruku. Niektóre realizacje prezentuje w formie obiektów przestrzennych. Brał udział w ponad 140 wystawach w kraju i za granicą. Zorganizował 14 wystaw indywidualnych. Jest laureatem 10 nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Modern Graphic Art w Gizie oraz w zbiorach prywatnych. Od 1997 roku jest zatrudniony w Katedrze Grafiki ASP w Katowicach, gdzie prowadzi samodzielnie Pracownię Druku Wypukłego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Mieszka i pracuje w Katowicach.
zobacz katalog artysty
Od artysty

Główne obszary moich poszukiwań artystycznych, to upływ
czasu, ciało, w który ów upływ czasu zostaje na trwałe wpisany, energia i ruch wraz z ich wzajemnymi przekształceniami,
dążenie do uprzestrzennienia grafiki, wreszcie pozornie odrębne,
w rzeczywistości jednak silnie powiązane
z zagadnieniami wymienionymi wcześniej, poszukiwania w obszarze snu i śnienia, zmysłów, procesów psychicznych i sensualności. Tworzę najczęściej cykle lub serie prac, powiązanych ze sobą zarówno wspólnym tematem, jak i użytą formą, czy przetwarzanym na wiele sposobów motywem. Swoje grafiki wykonuję najczęściej metodami druku wklęsłego, jak akwatinty, mezzotinty, kwasoryty, akwaforty, suchoryty czy dzieła wykonane suchą igłą, od czasu do czasu korzystam jednak także z technik wypukłodruku, takich jak drzeworyt sztorcowy czy 
gipsoryt.

< powrót

podobne dzieła innych artystów